2015. május 24., vasárnap

Háromszög - Triangulum

Háromszög

A Kostól északra találjuk a mindössze három csillagból álló Háromszöget. A csillagkép nem ezekről, hanem spirál galaxisáról híres. Az itt található M33 Triangulum-galaxis, a maga rózsaszínes gázfelhőivel. Ez a galaxis mintegy 2,7 millió fényév távolságra található tőlünk.

M33 galaxis
Mítoszok és legendák

Az ókori görögöket egyszerűen egy háromszögre emlékeztette ez a csillagkép.
A római mitológia szerint Ceres, a sziciliai Enna város védnöke Iunohoz fordult, hogy Szicíliát emelje a mennyekbe. Ezt a sziget formájú csillagképet Szicília égi megfelelőjeként tisztelték.


Hogy találom meg

A Háromszög csillagkép a Kostól északra fekszik, így szintén november-decemberi estéken jár legmagasabban.

Rövidítés: Tri
Legjobb időszak: késő ősz - kora tél esték
Legfényesebb csillag: Béta (β) Triangulum
Méret, rang: 78
Elhelyezkedés: egyenlítői
Szomszédos csillagképek: Androméda, Kos, Halak, Perzeusz


Térkép
Forrás

Star Chart-Mérleg

2015. május 23., szombat

Aries - Kos


Kos
A Kos csillagkép nagy csillagászati jelentőséggel bír, mivel Hipparkhosz görög csillagász idejében, Kr.e. második században ide esett a tavaszpont. Ez az a pont, ahol a Nap a tavaszi napéjegyenlőség idején átlépi az égi egyenlítőt. Ez a pont mára a Föld billegő mozgása (precessziója) miatt harminc fokkal elcsúszott a szomszédos Halak csillagképbe.

A Kost legkönnyebben a szarvát jelölő három csillagból álló görbe vonalról lehet felismerni, ezek az Alfa, Béta és Gamma Arietis. A testet alkotó csillagok sokkal halványabbak. Hamal, vagyis Alfa Arietis egy sárga óriás, 2 magnitúdójú. A leghalványabb Gamma Arietis pedig egy pár fehér csillag, kettőse kis teleszkóppal is könnyen elkülöníthető.


Mítoszok és legendák

A Kos csillagképet az állatöv első csillagképének tekintik, mert 2500 évvel ezelőtt még ide esett a tavaszpont. A legősibb csillagképek egyike, hiszen a régi pásztorok számára a juh volt a legfontosabb állat. Tejet adott, sajtot készítettek, gyapjúval ruházkodtak. Még az aranyat is gyapjúval mosták. 

A görögök a Kos csillagképet az aranygyapjú legendájával kötik össze. Hellé és Phrixosz Nephelének, a felhőasszonynak és Athamasznak, a boiótiai királynak a gyermekei. Athamasz újranősült, az új feleség, Inó pedig saját fiának akarta a trónt. Ezért gonosz tervet forralt, felgyújtotta a gabonaraktárat, majd a delphoi jósda jóslatát hozó hírvivőt megvesztegette, így a jóslat szerint az egész birodalmat érintő éhínség csak a fiú feláldozásával kerülhető el. Nephelé könyörgését meghallva Hermész küldte az aranygyapjas kost a gyermekek megmentésére. A kos a Gyerekekkel a hátán Kolkhiszba repült, itt Phrixosz hálából feláldozta őt Zeusznak, aranygyapját Kolkhisz királyának, Aiétésznek adta, aki Árész ligetében sárkánnyal őríztette.


Hogy találom meg

A Kos csillagkép november és december hónapokban jár legmagasabban az esti égen. Az égi egyenlítő mentén található. 

Rövidítése: Ari
Legjobb időszak: késő ősz, kora tél este
Legfényesebb csillag: Alfa (α) Arietis, Hamal
Méret rang: 39
Elhelyezkedés: egyenlítői
Szomszédos csillagképek: Háromszög, Perseus, Bika, Cet, Halak


Térkép

Forrás

Star Chart-Kos

Pisces - Halak

Halak
A Halak csillagképet alkotó két halat egy szalag köti össze, melyek az Alrescha, Alpha (α) Piscium csillaggal jelölt pontot találkoznak. Nem ez a csillag a csillagkép legfényesebbike, csupán 4-es a magnitúdója. A legfényesebb csillag az Eta (η) Piscium 3,6, mely az északi hal felé vezető szalagon található. Tőle két holdátmérőnyi távolságra találjuk az M74-es spirálgalaxis.

M74 spirálgalaxis
A csillagképet könnyű felismerni a csillaggyűrűről, ami az egyik hal testét jelöli. Ez a gyűrű hét csillagból áll, egyikük a TX Piscium, egy vörös óriás, amely fényessége 50%.kal ingadozik 4,8 és 5,2 magnitúdó között.

Mítoszok és legendák

A Halak csillagképet Krisztussal azonosítja a keresztény kultúrkör, mivel az időtájra tehető Krisztus születése, amikor a tavaszpont a Kos csillagképből a Halakba lépett.

A görög mitológia szerint a Halak csillagkép Aphroditét, a szerelem istennőjét, és fiát, Erószt szimbolizálja. Egy rettenetes szörnytől, Tüphón elől menekülve, kézen fogva ugrottak az Eufrátesz folyóba, és sorsukat az istenekre bízták. Ott az égen látható két hallá változtak, akiket örökre összeköt a farkukra erősített szalag.

Hogy találom meg

A Halak csillagkép az égi egyenlítőn fekszik, októbertől decemberig jár legmagasabban. Tőle északra a Pegazus és az Androméda, délre a Cet és a Vízöntő található. A Halakat könnyű felismerni a csillaggyűrűről.

Rövidítés: Psc
Legjobb időszak: ősz, késő este
Legfényesebb csillagok: Eta (η) Piscium
                                        TX Piscium
Méret: 14
Elhelyezkedés: egyenlítői
Szomszédos csillagképek: Háromszög, Androméda, Pegazus, Vízöntő, Cet, Kos

Térkép


Aquarius - Vízöntő

Vízöntő

A vízöntő csillagkép az égi egyenlítőn található. Egy Y alakú csillagcsoport ábrázolja a korsót, melyből egy csillagfolyam ömlik ki dél felé, a Déli hal csillagkép felé. 

Az edény közepét a Zéta (ζ) Aquarii alkotja, egy szépséges kettőscsillag, melynek tagjai már kisebb teleszkóppal is elkülöníthetők. A két csillag 600 év alatt kerüli meg egymást.

Amikor egy csillag élete végéhez ér, leveti külső rétegeit, és úgynevezett planetáris köd jön létre. A Vízöntő csillagképben kettő is található.
Az NGC 7293 a Csiga- vagy Helix-köd. Mivel ez a planetáris köd található legközelebb a Földhöz, ezért ez tűnik a legnagyobbnak. Nevét onnan kapta, hogy a régebbi képeken az alakja két átfedő spirálhurokra emlékeztet.

Csiga-köd
A másik az NGC 7009, amit Szaturnusz-ködnek neveznek.


Mítoszok és legendák

A görög mitológiában a vízöntő nem más, mint Ganümédész, Trósz király fia. Az Ida hegyen legeltette nyáját, amikor megpillantotta őt Zeusz, és egyből beleszeretett az ifjú szépségébe. Sas képében csapott le, hogy felvigye magával az Olümposzra. Ott Ganümédész az istenek pohárnoka lett. Azért, hogy megóvja szerelmét Héra haragjától, Zeusz az csillagok közé emelte őt.

Hogyan találom meg

A csillagkép az égi egyenlítő régiójában helyezkedik el, így mind az északi, mind a déli féltekéről látható. Az őszi éjszakékon látható legjobban, ilyenkor jár legmagasabban. A legfényesebb csillaga is csak 3-as magnitúdójú, ezért nehezen kivehető. De keressük a csillagképet a Pegazustól délre.

Latin név: Aquarius
Legfényesebb csillagok: Sadalsuud (β) 2,9
                                        Sadalmelik (α) 2,9
Méret, rang: 10
Elhelyezkedés: égi egyenlítő mentén
Szomszédos csillagképek: Pegazus, Csikó, Delfin, Sas, Bak, Déli hal, Szobrász, Cet, Halak

Térkép
Forrás

Star Chart-Vízöntő